Gå till innehåll

Belstaff Jacka , Belstaff Väska

Bilitet av Narcotrend® övervaka att bedöma djupet av anestesi hos barn med medfödd hjärtsjukdom (CHD) genomgår kirurgi slumpmässigt utvalda cardíaca.MétodosForam 80 barn som genomgår allmän anestesi i selektivt kirurgi. Barnen slogs in slumpmässigt i två grupper (n = 40 per grupp). I Narcotrend-gruppen övervakades djupet av anestesi med Narcotrend. I standardgruppen kontrollerades bedövningsdjupet enligt klinisk erfarenhet. Medelartärtryck (MAP) och hjärtfrekvens (HR) bestämdes och den dos av fentanyl och muskelrelaxerande och återhämtningstiderna var registrados. Belstaff Jacka Resultados Em extubation och båda grupperna, vitala tecken var stabila under kirurgi . I Narcotrend var grupp, MAP och HR mer stabil, den totala dosen av fentanyl och signifikant mindre muskelavslappnande och återhämtningstider och extubering kraftigt lägre jämfört med gruppen padrão.ConclusãoA tillämpning av Narcotrend övervaka att mäta djupet av anestesi var nyttigt att styra djupet av anestesi hos barn som fick DCC Total intravenös anestesi, i vilken en liten mängd av narkotika kan uppnå optimal anestesi.

Belstaff Jacka
Belstaff Jacka

Dessutom extubation och återhämtningstiderna var lägre och biverkningar såsom intraoperativ medvetenhet, och kan evitados.Background Syfte klinik undersöka effektiviteten, säkerheten och genomförbarheten av Narcotrend® övervaka för utvärdering av anestesidjup vid medfödd hjärtsjukdom ( CHD) spädbarn som genomgår hjärtkirurgi. Metoder En total av 80 spädbarn som fick generell anestesi vid selektiv operation valdes slumpmässigt. Spädbarn tilldelades två grupper (n = 40 per grupp). I Narcotrend-gruppen följdes narkosdjupet med Narcotrend-monitorn. I standardgruppen kontrollerades bedövningsdjupet enligt upplevelsen. Det genomsnittliga arteriella trycket (MAP) och hjärtfrekvens (HR) bestämdes, liksom den dos av fentanyl, muskelavslappnande medel, Belstaff Väska återhämtningstiden och extubering laget recorded.ResultsIn var båda grupperna, stabila vitala tecken Var Under operationen. När Jämfört med gruppen standarden, MAP och HR var mer stabila, den totala dosen av fentanyl och muskelrelaxerande reducerades signifikant återhämtningstid och teamet var extubation och markant kortas i tillämpningen av Narcotrend group.ConclusionThe Narcotrend var fördelaktigt att övervaka kontroll av djupet av anestesi hos spädbarn som erhåller CHD Total intravenös anestesi, i Vilken liten mängd narkotika kan uppnå optimala anestesi. Dessutom reduceras återhämtningstiden och extubationstiden och den skadliga konsekvensen såsom intraoperativ medvetenhet kan undvikas.

Belstaff Väska
Belstaff Väska

ResumoJustificativa objetivosInvestigar och klinisk effekt, säkerhet och viabraces, samt online kontakter När belastningarna på individuella rullar Exceed gränsen för punkten contact.A detaljerade kontaktdämpande modell som återspeglar påverkan av ytan profiler och hastigheterna hos de kontaktande elementen BÅDA utvecklas och appliceras i SRB model.Waviness av samtliga kontaktytor (inklusive inre lagerbana, yttre banan, och rullar) och ingår i detta Jämfört analys. Omfattande fallstudier genomförs för att avslöja effekterna av ytan vågighet, Belstaff Yupoo radiellt spel, ytdefekter, och belastningsförhållanden på den kraft och förskjutningssvar hos systemet SRB. Riktlinjer för systemdesign rekommenderas baserat på simuleringsresultatet. Denna modell är tillämpbar för lager även hälsoövervakning, den demonstreras av de numeriska fallstudier visar frekvenssvaret hos systemet med måttliga-till-punkt-defekter på stora Både inre och yttre banor, såväl som rullarna. Jämförelser mellan simuleringsresultaten och några slutsatser som återspeglar sunt förnuft i öppen litteratur är den första delvalvaleringen av den utvecklade modellen. Framtida valideringsinsatser och ytterligare förbättringsanvisningar ges också. Den omfattande modellen som utvecklats i denna forskning är ett användbart verktyg för maskindesign, optimering och prestandautvärdering.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *